Kościół Św. Jerzego

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Niedaleko Zamku Książąt Pomorskich znajduje się kościół św. Jerzego (ul. Bogusława X) wybudowany jako kościół szpitalny w XV w., poza murami miasta. Świątynia służyła przede wszystkim chorym i zniedołężniałym, których najmowano czasem jako grabarzy czy karawaniarzy. Od 1680 r. nękani przez choroby i ubóstwo ludzie żyli wokół kościoła w glinianych lepiankach otoczonych niewielkimi ogródkami.

Kościół jest murowany, wzniesiony jako budowla jednonawowa, na planie prostokąta, przy czym jego prezbiterium zakończone jest półkoliście. Od zachodu przylega do niego niewielka, kwadratowa wieża. Budowlę wzmacniają okalające ją skarpy. Świątynia pełni obecnie rolę filialnej wobec kościoła mariackiego.

Mini przewodnik

Średniowieczna świątynia, wybudowana w XV wieku naprzeciwko Zamku Książąt Pomorskich - po drugiej stronie Wieprzy, poza obrębem miejskich murów. Konstrukcja jest prosta (jednonawowa, prostokąt zakończony półkolem),pozbawiona szczególnie kunsztownych zdobień. Pierwotnie był to kościół szpitalny, dziś pełni funkcję filii darłowskiej parafii MB Częstochowskiej.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja